skip to Main Content

Ved køb under 500,00DKK pålægger Kent Højtryk A/S
et håndteringsgebyr på
250,00DKK

Ved bestillinger over 2000,00DKK
tilbyder Kent Højtryk A/S Gratis fragt!

Din kurv er tom.

Tilbage til shoppen

denmark    english    germany    russia
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR 
Kent Højtryk A/S

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser er gældende – og gælder forud for andre sådanne eller lignende betingelser fra en kunde – for alle ordrer med mindre fravigelse er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel.

Kunden erklærer at have læst og fuldt forstået samt accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

  1. ORDREBEKRÆFTELSE

Endelig aftale om salg og levering er først indgået når KH har bekræftet ordren. Ordren er accepteret under forudsætning af varer, råvarer og lignende værende tilgængeligt. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden opstået henholdsvis fremkommet efter ordrens accept, da vil KH være berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve fuldt dækkende bankgaranti.

Annullering af ordrer fra kunden kan ikke accepteres med mindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af KH i hvert enkelt tilfælde.

 2. LEVERINGSBETINGELSE

ICC Incoterms 2010 Ex Works Glejbjerg, Danmark, med mindre andet undtagelsesvist efter konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen. KH kan efter omstændighederne konkret bistå med at arrangere og afsende varer, hvis dette er skriftligt aftalt og accepteret af KH i hvert enkelt tilfælde og altid for kundens regning.

 3. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Leveringstiden oplyses ved bestilling og på eventuel skriftlig bekræftelse. KH har ret til at udskyde leveringsfristen i 7 dage og skal straks, en sådan udskydelse bliver relevant underrette kunden herom. I tilfælde af force majeure jf. pkt. 8, kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.

For køb på hjemmeside

Kent Højtryk A/S bruger GLS og Postnord i forbindelse med fragten. Fragten bliver bestilt samme dag, hvis ordren bliver bestilt inden kl 14:00. Vi afleverer derefter pakken den næste hverdag, så forsendelsen påbegyndes fra posthuset kl. 10:00 én hverdag efter din bestilling. Dernæst er forsendelsestiden op til det enkelte fragtselskab og kan derfor ikke fastsættes. Skriv venligst en bemærkning til ordren på siden ”kasse” hvis der er nogle specielle forbehold vi skal tage hensyn til i forbindelse med fragt eller levering. Kent Højtryk tilbyder GRATIS FRAGT VED KØB OVER 2000DKK.

 4. PRISER

Alle priser er i danske kroner DKK og eksklusive moms. Dansk Moms (25%) bliver tillagt subtotalen på siden “kasse”. Der tages forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt valutaudsving, der således kan pålægges priserne frem til levering. KH skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse herom overfor kunden.
KH pålægger et håndteringsgebyr på 250DKK til alle ordrer under 500DKK. 

 5. BETALING

På websitet www.kent-as.dk modtager vi følgende betalingskort: Visa, Visa Elektron, Visa Dankort, Mastercard og Maestro. Pengene for dit køb bliver endegyldigt trukket når din ordre er færdigbehandlet. Når pengene er trukket får du en bekræftelses mail, hvorefter din ordre bliver afsendt med næste sending!

 6. EJENDOMSFORBEHOLD

Alle varer forbliver KH’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet, påhviler kunden.

 7. REKLAMATION OG BEFØJELSER

Reklamation skal ske skriftligt og være dokumenteret modtaget hos KH senest 2 år efter varens levering.

Ved ikke-synlige skader skal reklamation ske på lignende måde senest 2 år efter, at manglen ved grundig undersøgelse kunne være konstateret. Der kan alene ske ophævelse for de konkret forsinkede eller mangelfulde varer i en ordre. Udebliver eller forsinkes i øvrigt en del af ordren eller er en del af ordren mangelfuld kan der alene ske ophævelse heraf. Enhver reklamation skal være specifik, dokumenteret og præcis angive reklamationens indhold. Returnering kan ikke ske uden forudgående skriftlig accept af KH.

 8. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

KH er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende ikke-udtømmende force majeure lignende omstændigheder indtræder efter ordrebekræftelsen og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører eller når disse er ramt af nærværende omstændigheder i øvrigt, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som KH ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er KH berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist. Medfører ovenstående, at levering udskydes i mere end 6 måneder kan kunden frit og uden ansvar annullere ordren.

 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

KH er i enhver lovlig aftalt henseende ikke ansvarlig for direkte som indirekte driftstab eller tab i øvrigt. Ved ophævelse kan der således alene maksimalt ske tilbagebetaling af den erlagte betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

 10. VÆRNETING OG LOVVALG

Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til KH nærmeste og relevante byret i Danmark. Enhver tvist har KH dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

 11. FORTRYDELSESRET (KUN FOR KØB PÅ HJEMMESIDE)

Kent Højtryk A/S har pligt til at oplyse, hvortil du skal sende varen, hvis du fortryder. Overhold 14-dages fristen. Du skal meddele KH, at du fortryder inden udløbet af fristen. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere selve varen.
Pas på varen. Varen må være afprøvet men ikke tages i brug i en grad, så den ikke kan sælges igen. Ellers skal du selv betale for værdiforringelsen.
Gem altid brugsanvisninger, mærker, formstøbt plast og lignende, så KH kan få det hele tilbage i tilfælde af fortrudt køb.
Du skal selv betale returforsendelse, medmindre andet er aftalt.

12. VARER

Kent Højtryk A/S tilbyder højtryksrensere samt tilbehør og reservedele til højtryksrensere. For at købe selve højtryksrenseren, hedvandsrenseren eller Hotboxen, bedes du henvende dig til KH under menufeltet >Kontakt

Her på siden sælges kun reservedele og tilbehør til højtryksrensere!

13. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 

For spørgsmål og forespørgsler angående
hjemmesiden kontakt Rasmus Naldal på:

+45 28 73 91 12

rn@kent-as.dk

Virksomheden:

Tlf: +45 75 19 80 33

Mail: info@kent-as.dk

Adr: Skovbrynet 10, 6752 Glejbjerg, Danmark

Webadr. https://www.kent-as.dk

CVR: 27 72 98 51 

Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Logo 1
Den Rene Løsning
Back To Top